Accijns op benzine als oplossing

Nederland staat een historische bezuiniging op de kunsten te wachten. Ook in sommige ons omringende landen snijden regeringen in de kunstsubsidies. In Duitsland blijft de sector buiten schot.