Ware Finnen smoren problemen liever in de kiem

De Eurosceptische partij Ware Finnen was de grote verrassing van de electie.

Jussi Halla-Aho, het anti-immigratiegezicht, wil vanuit de oppositie verder groeien.

De Ware Finnen hebben gekozen voor de oppositie. Partijleider Timo Soini wilde niet meebetalen aan steun voor Portugal of Griekenland en heeft nu de handen vrij om zijn anti-Europese rendierpopulisme compromisloos uit te dragen. Plannen zijn er genoeg. Volgend jaar wil Soini een gooi doen naar het presidentschap. Bovendien hebben de Ware Finnen twee sleutelposten in het parlement. Soini is voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken. En de kamercommissie die zich bezighoudt met immigratie, wordt geleid door de man die volgens sommigen wegens zijn uitgesproken opvattingen over migratie de kwade genius is van de partij, Jussi Halla-Aho.

In debatten komt de wat introverte Halla-Aho slecht uit de verf; hij prefereert het geschreven woord. Juist daarmee heeft hij zich populair gemaakt bij een deel van de kiezers. Halla-Aho schrijft al jaren een veelgelezen blog waarop hij uithaalt naar het in zijn ogen veel te ruimhartige immigratiebeleid van Finland.

Ondanks die populariteit kom je op tv en in de kranten nauwelijks interviews met hem tegen. „De lijst van journalisten met wie ik niet praat, is erg lang en groeit snel”, vertelt hij in de marge van een partijbijeenkomst. Maar na lang aandringen krijgt de buitenlandse verslaggever het voordeel van de twijfel. „Het heeft geen zin interviews te geven aan mensen die geen belangstelling hebben voor wat ik probeer te zeggen, maar me alleen willen afschilderen als een stomme gek.”

Daarom is hij gaan bloggen, vertelt hij. Om te kunnen zeggen wat nergens gezegd kon worden, en daarbij de controle te houden over zijn eigen woorden. „Je mocht geen vraagtekens zetten bij immigratie, we hadden in Finland geen traditie om daar kritisch over te praten. Dat taboe hebben wij doorbroken. Maar de reacties in de gevestigde media waren hysterisch. We kregen het etiket opgeplakt van nazi’s.”

Wat wilt u dan aan de orde stellen?

„Ik wil de mensen waarschuwen: kijk wat er gebeurt. Vaak zegt men dat de problemen nu erg klein zijn. In Finland heeft ongeveer een kwart miljoen mensen een buitenlandse achtergrond, dat is 3 tot 4 procent van de bevolking. De problemen zijn nu nog niet zo groot, maar we willen de negatieve ontwikkelingen voorkomen die we in andere landen hebben gezien, op scholen, in de sociale zekerheid, in wijken die dreigen te veranderen in getto’s. Ongecontroleerde immigratie uit de derde wereld is erg duur voor de belastingbetaler. ’’

Wat wilt u hieraan doen?

„Andere partijen dwingen hierover een standpunt in te nemen. Kijk naar Denemarken. Dat heeft zijn immigratiebeleid aanzienlijk aangescherpt, en daarmee hebben ze de afgelopen jaren miljarden bespaard. De Deense Volkspartij heeft geen meerderheid in het parlement nodig. Ze gedoogt het minderheidskabinet en is een voortdurende bedreiging voor gevestigde partijen. Dat wil ik ook zijn. Alleen al onze rol in de politieke besluitvorming dwingt andere partijen hun beleid in onze richting te verschuiven.”

Wilt u geen arme immigranten of bent u vooral tegen de islam?

„Het is niet nodig om te focussen op één godsdienst of op één bepaalde groep immigranten. We willen simpelweg een strikter immigratiebeleid. De huidige praktijk, verblijfsvergunningen voor immigranten ongeacht of ze vluchteling zijn in de zin van de Conventie van Genève, is te laks. Van de asielzoekers krijgt minder dan 10 procent de vluchtelingenstatus. Toch blijft 60 procent van hen in Finland. Het systeem wordt misbruikt, vooral de regels voor gezinshereniging. Finland stuurt niemand terug naar Somalië, Irak of Afghanistan. Dat zijn de drie belangrijkste landen van herkomst van de mensen die asiel zoeken in Finland. Iedere Somaliër die een verblijfsvergunning krijgt, haalt vier tot twintig familieleden naar Finland. We zijn tegen ongecontroleerde immigratie. Immigratie is op zich niet goed of slecht, maar onze ervaringen zijn ontmoedigend. Mensen hebben geen werk, er ontstaan getto’s in de steden. Die gettovorming is in een embryonaal stadium, maar wij willen die ontwikkeling stoppen nu het nog kan.”

Uw partijleider Soini is het anti-Europese gezicht van de Ware Finnen en praat zelf nauwelijks over immigratie. Botst dat niet met uw standpunten?

„We zijn één partij en zullen samenwerken.”

    • Marc Leijendekker