Te weinig frituurvet voor KLM

De KLM gaat dit najaar op Parijs vliegen met afgewerkt frituurvet. Dat is goed tegen de CO2-ophoping en goed voor de biodiversiteit. Het persbericht is gisteren wijd verspreid, inclusief interviews met directeur Camiel Eurlings en reportages vanuit de patatkraam. ,,En het mooie is: we stoten er de Derde Wereld niet het brood mee uit de mond”, zei Eurlings, ,,want het is oud vet, er is geen nieuwe landbouwgrond voor nodig.”

In 2009 had de KLM al geëxperimenteerd met olie uit huttentut (Camelina), een jaar eerde wilde men op algenolie vliegen. Nu patatvet. De vraag is: zou het helpen?

De KLM gaat op Parijs vliegen met een Boeing 737 die voor 50 procent opgewerkt frituurvet door zijn kerosine mengt. De ‘biokerosine’ wordt geleverd door het Amerikaanse bedrijf Dynamic Fuels dat het goedje sinds een jaar produceert in Geismar, Louisiana. De grondstof is afgewerkt vet, ‘used cooking oil’, maar aan het eindproduct, dat de volledige specificatie van vliegtuigkerosine (Jet A-1) heeft, is dat niet te merken. Het oude vet ondergaat in de moderne raffinaderij van Geismar bewerkingen en omzettingen die aanmerkelijk verder gaan dan de eenvoudige bewerking waarmee in Nederland door Greenmills, Sunoil en Biodiesel Kampen biodiesel uit oud frituurvet wordt gemaakt. De biokerosine komt per schip naar Europa en wordt in Amsterdam opgeslagen. Hoeveel (fossiele) energie raffinage en transport kosten is onbekend.

Hoeveel baat heeft de broeikas ervan? Probleem is dat er niet veel afgewerkt frituurvet is. De universiteit Groningen becijferde in 2009 dat in Nederland jaarlijks zo’n 113 kiloton frituurvet en -olie vrijkomt: 8,4 liter per hoofd. Ongeveer 40 procent is niet herwinbaar, omdat dat in huisvuil of riool belandt. Er is dus per hoofd 5 liter vet en olie voor verwerking beschikbaar. Dat zal elders op de wereld niet beter zijn. En er ìs al een goede bestemming voor: de fabrieken die er biodiesel voor het wegtransport van maken. Zeepfabrikanten zouden er volgens Groningen ook belangstelling voor hebben, maar Unilever ontkent dat.

Nu naar de vraagkant. Een Boeing 737 verstookt zo’n 5 liter brandstof per kilometer. Zijn er 150 passagiers dan is dat 0,033 liter per passagierskilometer. Bij een bezettingsgraad van 80 procent: 0,042. Eén passagier verstookt op een retour Amsterdam-Parijs (1.000 km) dan 42 liter kerosine. Pas na 8 jaar is voor die passagier weer genoeg oud vet vrijgekomen om opnieuw naar Parijs te gaan. Al die tijd konden de biodieselfabrieken het vet niet gebruiken voor het wegtransport. Conclusie: de wereld wordt er niet beter van, alleen de KLM verbetert zijn imago.