Ouder moet betalen. Maar de baas dan?

Het kabinet kiest ervoor de kosten van kinderopvang niet meer gelijk te verdelen over ouders en werkgevers.

Ouders betalen straks twee keer zoveel als werkgevers.

Een foutje in de aannames, noemt minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) het. Eind vorig jaar verdedigde hij nog het uitgangspunt dat werkgevers, overheid en ouders gezamenlijk de kosten van kinderopvang betalen.

Het bedrijfsleven hoefde niet méér bij te betalen. Zij betalen wel minder, maar hun aandeel gaat de komende jaren vanzelf omhoog, zo luidde de verdediging. Maar dat deel van het verhaal blijkt niet door te gaan. Het andere wel: dat van de ouders. Die moeten wel een evenredig deel gaan betalen.

Door allerlei oorzaken is de overheid voor een steeds groter deel van de kinderopvangkosten gaan opdraaien. Mede daarom maakte Kamp eerder deze maand bekend dat ouders meer moeten gaan betalen voor het gebruik van kinderdagverblijven en naschoolse opvang. Hun aandeel in de kosten zit niet op eenderde, maar komt dit jaar uit op 26 procent. De staat past het verschil bij. Vandaag verdedigt Kamp zijn voorstel in de Tweede Kamer om die scheefgroei recht te trekken.

Maar de minister heeft bij zijn beleid geen oog voor de achterblijvende werkgevers. Ook die betalen niet eenderde, maar 21 procent van de kinderopvang en zij zullen de komende jaren op dat niveau blijven, zo blijkt uit antwoord op Kamervragen. Ouders gaan straks juist meer dan een derde betalen. Hun bijdrage stijgt de komende jaren naar 34 procent.

Vorig jaar verdedigde de minister het beleid om werkgevers te ontzien met de verwachting dat het percentage van de werkgeversbijdrage de komende jaren zal stijgen van 21 naar 30 procent. Maar dat blijkt niet het geval. Kamp zegt nu in antwoord op schriftelijke Kamervragen dat „niet de juiste aannames waren gehanteerd voor de berekening van de werkgeversbijdrage”.

De minister kiest er echter niet voor om bij te sturen, terwijl dat bij de vergoedingen voor ouders wel gebeurt. Niettemin memoreert hij in de verdediging van zijn recent aangekondigde bezuinigingen wel het uitgangspunt dat ouders, overheid en werkgevers alle eenderde van de kosten betalen.

„Het staat gewoon in de wet dat ieder eenderde betaalt”, zegt Mariëtte Hamer van de PvdA. „Hier gaan we de minister op aanspreken, we hebben hier al een paar keer voor gewaarschuwd.” Nine Kooiman van de SP is „zeer verbaasd” over de nieuwe cijfers. „Minister Kamp verzwijgt de huidige bijdrage van werkgevers helemaal in zijn toelichting op de bezuinigingen. Afspraak is afspraak, de werkgevers moeten ook hun deel betalen.”

Een woordvoerder van de minister ontkent dat Kamp het uitgangspunt van gelijke verdeling van kosten in de kinderopvang verlaat. „Wel is het zo dat dit kabinet vooral de rol van de overheid wil verkleinen en hecht aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers.”

Volgens Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, pleegt Kamp contractbreuk. „De minister zit te jokkebrokken in zijn brief over de gelijke verdeling van de kosten”, zegt voorzitter Gjalt Jellesma. De minister benadrukte in zijn brief aan de Kamer dat ouders te weinig meebetalen, maar noemde niet dat werkgevers inmiddels nog minder afdragen voor kinderopvang dan afgesproken. Jellesma: „Als werkgevers 13 procentpunt meer zouden betalen, heb je een heel groot deel van de bezuinigingen niet meer nodig. De minster is buitengewoon creatief aan het rekenen geslagen. Wij krijgen daar woedende mails over van ouders.”

Na de invoering van de kinderopvangwet in 2005 moesten ouders zelf bij hun baas een bijdrage voor de kosten van hun kinderopvang ophalen. Omdat veel werkgevers daar niet aan meewerkten, is de overheid in 2007 de werkgeversbijdrage voor werknemers gaan innen. Dat gebeurt nu via de ww-premie.