Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Kamermeerderheid staat achter bezuinigingen pgb

Een Kamermeerderheid van VVD, het CDA en de PVV steunt de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb).

Het kabinet besloot in mei dat een groot deel van de mensen het pgb, waarmee ze zelf zorg kunnen inkopen, kwijtraakt. Alleen mensen die anders naar een verpleeghuis zouden moeten, houden straks een pgb. Hierdoor kunnen zij thuis blijven wonen. Dat is ongeveer tien procent van de mensen ongeveer honderddertigduizend mensen die nu een pgb hebben. Hun budget stijgt wel met vijf procent en wordt wettelijk verankerd.

Het besluit om op de pgb te bezuinigen maakt deel uit van een pakket aan maatregelen dat de langdurige zorg betaalbaar moet houden. Volgens het kabinet stijgen de kosten voor het pgb jaarlijks met 23 procent en is daarmee op de lange termijn onbetaalbaar.

NRC-zorgredacteur Antoinette Reerink vindt de uitkomst van het debat weinig verrassend:

“Over deze bezuinigingen was al onderhandeld tussen de coalitie en gedoogpartij PVV. Die laatste heeft ervoor gezorgd dat er een miljard euro extra beschikbaar komt voor verzorgend personeel en dat geld gaat af van het geld voor mensen met een pgb.”

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66 zijn het niet eens met de bezuinigingsplannen en eisten een onafhankelijk onderzoek komen naar de kostenstijging bij het persoonsgebonden budget (pgb). Dat werd echter afgewezen aangezien zij hiervoor geen meerderheid in de Tweede Kamer konden vinden.

Twee weken geleden gaf een Kamermeerderheid het kabinet nog de opdracht om samen met Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), te kijken naar alternatieven voor de bezuinigingen hierop. Dat is ook gebeurd, zegt Reerink, maar daar is uiteindelijk geen alternatief naar voren gekomen die binnen de doelstellingen van het kabinet past.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuijzen Van Zanten, zei tijdens het Kamerdebat nog wel dat zij haar best gaat doen om ervoor te zorgen dat mensen die hun pgb gaan verliezen, hun vertrouwde flexibele hulpverleners kunnen behouden, vertelt Reerink. Die zouden dan betaald moeten worden door zorgverzekeraars. De staatssecretaris zei dat ze hiervoor borg wilde staan. Reerink:

“Door dit te zeggen wil ze de onrust wegnemen bij mensen die hun pgb gaan verliezen. Wat er in praktijk van terecht komt, valt nog te bezien. De flexibele hulpverlening wordt duurder nu de overheid gaat bezuinigen. De staatssecretaris wil in gesprek gaan met de zorgverzekeraars om de hulp via hen te regelen. De oppositie vond dit opmerkelijk. Die vroeg zich af waarom Veldhuijzen Van Zanten dat niet eerst had gedaan voor deze bezuinigingsmaatregelen te treffen.”