Opportunistische ontpolderplannen

Het kabinet doet hard zijn best om alle bezuinigingen als een ‘kwaliteitsimpuls’ aan de man te brengen. Een kwalitatieve verbetering op lange termijn wordt daarbij steeds opgevoerd als argument. Op zichzelf niet onaardig maar het kabinet laat met zijn Zeeuwse ontpolderplannen zien dat het wel degelijk volgens een kortzichtige waan van de dag regeert. Denk en reken even mee: het plan van Bleker om twee andere polders dan de Hedwigepolder onderwater te zetten gaat zo’n 150 miljoen kosten. De Belgen zijn niet blij want Nederland komt zijn ‘Hedwige-afspraak’ niet na. Dat is niet alleen slecht voor de verhoudingen met onze economisch zo belangrijke zuiderbuur, het zou ze ook nog eens 250 miljoen kosten.

Wil Nederland zijn plan doorzetten zal België zeggen: betaalt u dat hele bedrag dan maar. Dit alles (400 miljoen) zullen Bleker en Rutte misschien wel op tafel leggen om dat ene zeteltje meerderheid in de Eerste Kamer te behouden: dat veelbesproken zeteltje van het onafhankelijke Zeeuwse Statenlid Robesin.

Dat geeft te denken: je bezuinigt op hele smalle electorale basis basis (+1 zetel) historische omroepen en (cultuur)instellingen weg, terwijl je datzelfde geld gewoon zonder pardon in je ene zeteltje meerderheid stopt. Dit riekt eerder naar ultra korte termijn denken dan naar een visie die zich over jaren uitstrekt.

Pieter-Bas van Wiechen

Amsterdam

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar opinext@nrc.nl