Nieuwe normen

Na een lange dag neem ik plaats in een rustige coupé. 5 minuten later start een vrouw een luid telefoongesprek. Geïrriteerd zeg ik: „Zou u het gesprek op het balkon willen voeren?” Ze antwoordt met een boze blik. Een passagier knikt me bemoedigend toe. De vrouw hangt op, maar start een nieuw telefoongesprek. Verontwaardigd vraag ik haar het gesprek elders voort te zetten; ongemerkt heb ik een scène in gang gezet. Dan staat een dame op: „Weet u dat er verderop een stiltecoupé is? Daar ga ik nu heen!” Aangemoedigd sta ik op. Geschokt kijkt de dame me aan en zegt: „Ik stoorde me niet aan het telefoongesprek, maar aan u!”

Vincent ’t Sas