Kabinet wil 25 mln investeren in cultureel ondernemerschap

Het kabinet wil 25 miljoen euro uittrekken om het ondernemerschap in de culturele sector te bevorderen. Het geld wordt verkregen door de belastingaftrek voor eigenaren van monumentenpanden voor de onderhoudskosten van hun pand aan een maximum te binden. Om het geven aan culturele instellingen te stimuleren, zullen de staatssecretarissen van Cultuur en Financiën een nationale ‘geefcampagne’ organiseren.

Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie), Weekers (Financiën) en Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Zij schetsen daarin de eerste contouren van de zogenoemde Geefwet die het kabinet in het regeerakkoord heeft aangekondigd. Het kabinet wil in de Geefwet een aantal wetten en regels bundelen en vereenvoudigen, om het geven aan goede doelen in de culturele sector te stimuleren.

Culturele instellingen kunnen zich al langer bij de Belastingdienst laten registreren als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Er gelden dan soepeler belastingregels als mensen geld aan hen willen geven. Maar culturele instellingen mogen slechts in beperkte mate commerciële activiteiten ontplooien, anders verliezen ze hun ANBI-status. Het kabinet wil daar ruimhartiger mee omgaan.

Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om goede doelen in de culturele sector reserves te laten vormen van de opbrengsten die ze halen uit commerciële activiteiten. Het voorstel is dat ze deze opbrengsten niet direct hoeven aan te geven bij de Belastingdienst. Over opbrengsten die worden gebruikt voor het financieren van culturele activiteiten zou geen belasting hoeven worden betaald.

Het kabinet had ook aangekondigd dat het een convenant zou sluiten met de filantropische sector. Premier Rutte heeft dat afgelopen woensdag gedaan, samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. In het convenant staan met name afspraken over de uitwisseling van kennis en informatie.