Je ziet dat het zelfvertrouwen groeit

Haarlem, 21-06-2011. Terenja Dors-Pelupessy, creatieve therapie. Foto Leo van Velzen NrcHb.
Haarlem, 21-06-2011. Terenja Dors-Pelupessy, creatieve therapie. Foto Leo van Velzen NrcHb.

‘Mijn cliënten zijn kinderen met autisme, ADHD, extreme angsten of MCDD. Dat is multiple complex development disorder. Ze komen hier drie kwartier per week en ik probeer ze te leren omgaan met hun handicap. Via creatieve vorming.

„Nieuw gedrag leren is moeilijk. Dan ben je al snel een jaar bezig. Maar kleine stappen kunnen we wel zetten in zes maanden. Bedoeling is dat ze inzicht krijgen in wat ze moeilijk vinden.

„Als we een vogelhuisje timmeren dan gaat het niet alleen om het vogelhuisje timmeren. Als het kind boos wordt of geïrriteerd, zeg ik bijvoorbeeld: ik zie dat je het altijd moeilijk hebt op zulke momenten. Daar leert hij van.

„Een kind met autisme kan boos worden wanneer iets niet lukt. Dan gooit hij met een hamer. Hier leer ik hem zijn boosheid te uiten op bijvoorbeeld het blok dat naast hem ligt en niet op materiaal zoals een hamer.

„Sommige kinderen maken nooit een werkje af. Ze hebben grootse plannen, maar niet de concentratie om iets af te maken. Een week later willen ze niet verder met het oude werkje maar aan iets nieuws beginnen. Dan zeg ik: kijk, we hebben nu vijfhonderd onaffe werkjes van je in de kast. We moeten dus alleen je kleine ideeën uitvoeren.

„Je ziet dat het zelfvertrouwen groeit. Dat is mooi. Het zal mij een zorg zijn hoe ze dit noemen, maar ‘therapie’ mag het niet heten voor de pgb. We noemen het dus ‘begeleiding’. Dan wordt het vergoed.

„Ik vraag 55 euro per uur. Sommige ouders krijgen het vergoed uit de aanvullende verzekering, sommige betalen het zelf en andere betalen het met de pgb.”

Interviews: Frederiek Weeda

Foto’s: NRC Handelsblad, Leo van Velzen en Flip Franssen