Instituut van CDA wil pgb behouden

Het wetenschappelijk instituut voor het CDA kraakt de plannen van het kabinet om het persoonsgebonden budget (pgb) voor de meeste mensen af te schaffen. Het leidt volgens het instituut niet tot kostenbesparingen. Het plan staat bovendien haaks op het streven „om niet de aanbieder van de zorg, maar de zorgvrager centraal te stellen”.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, CDA) over de bezuinigingen op het pgb. Die zouden jaarlijks 900 miljoen euro moeten opleveren, op een totaalbudget van 2,2 miljard euro (in 2010). Op het Plein in Den Haag is een protestbijeenkomst georganiseerd. Daar zou de staatssecretaris spreken, evenals leiders van oppositiepartijen.

Het pgb is een subsidie voor mensen met een ziekte of handicap. Ze krijgen geld op hun rekening waarmee ze zelf zorg kunnen inhuren, bijvoorbeeld van een familielid of een flexibel inzetbare verpleegkundige.

De CDA-fractie verwacht niet dat de staatssecretaris de plannen zal verzachten. „Wij staan achter haar plannen”, zegt Kamerlid Sabine Uitslag (CDA), die nog wel eist dat dat de patiënt zeggenschap houdt over de zorgverlening. De staatssecretaris heeft de Kamer wel beloofd de hulp te verbeteren voor autistische jongeren en werkende gehandicapten die „flexibel tijdens de spitsuren geholpen willen worden”. Zij erkende dat zorginstellingen deze mensen nu niet kunnen helpen.

Volgens het wetenschappelijk instituut van het CDA leiden de plannen van het kabinet met het pgb niet tot bezuinigingen omdat de mensen die er nu gebruik van maken straks zullen zijn aangewezen op reguliere zorginstellingen. En die leveren, onder meer de overhead, duurdere zorg, gemiddeld zo’n 30 procent extra.