Fout in vergunning Chemie-Pack door 'kwetsbare' gemeente

De vergunning aan het afgebrande bedrijf Chemie-Pack was „toereikend” maar bevatte wel een „misslag”. Dat staat in een rapport van de Rotterdamse milieudienst DCMR. De gemeente Moerdijk had de milieudienst gevraagd om een „collegiale toetsing” van de vergunning die het Chemie-Pack verstrekte en de handhaving ervan. Op industrieterrein Moerdijk staan zeventien risicovolle bedrijven.

In de vergunning staat dat in een minder beveiligde opslagloods van Chemie-Pack ook brandbare gevaarlijke stoffen mochten worden opgeslagen, die kunnen vlamvatten onder de 100 graden Celsius. Het ging kennelijk om een „verschrijving”, want Chemie-Pack had om die opslag niet gevraagd. Tijdens de brand waren volgens de stoffenlijst van het bedrijf geen brandbare gevaarlijke stoffen in ‘loods III’ opgeslagen.

Het toezicht op de risicovolle bedrijven in Moerdijk voldoet aan de landelijke richtlijnen. Wel kan de gemeente vaker onverwacht controleren en „bedrijven vaker op het matje roepen bij de wethouder”. Zo’n aanpak leidt tot versterking van „veiligheidscultuur en leiderschap” bij bedrijven, aldus het rapport. Chemie-Pack werd eerder een gebrek aan veiligheidscultuur verweten, het zou alleen „reactief” handelen op aanwijzingen van de gemeente.

Moerdijk is verder „op onderdelen kwetsbaar” door onvoldoende mankracht. „Op cruciale punten is de gemeente nu afhankelijk van een enkele medewerker en vindt nauwelijks functiescheiding plaats.” De gemeentelijke jurist die zienswijzen behandelt, voert ook beroepszaken bij de Raad van State en beoordeelt aanschrijvingen. En de medewerker brandpreventie „heeft nauwelijks een klankbord in de organisatie”.

Moerdijk schakelt bij „inhoudelijk complexe zaken” de regionale milieudienst West-Brabant in. De medewerkers maken een „professionele, deskundige en gedreven indruk”. De handhaving „zou aan gezag kunnen winnen” als deze dienst het „gezicht” was van vergunning, toezicht en handhaving, aldus het rapport.