Er gáát een polder onder water, vroeg of laat

Bij Vlissingen kan de Schorerpolder gerust onder water.

Maar de Welzingepolder ernaast is waardevol. En er valt wat te onderhandelen, voelen de betrokkenen.

„Echt goeie grond is het hier nooit geweest”, zeggen Suus en Bram Goedhart. De zeventigers horen bij de laatst overgebleven boeren in de Welzingepolder. Over een lege weg laten ze hun hondje uit. „We hebben hier bijna vijftig jaar een bedrijf gehad maar een vetpot is het nooit geweest.”

Weinig volk hier. Wandelaars en een boerendochter die een verdwaald schaap in de armen houdt. Het kabinet wil de Welzingepolder en de naastgelegen Schorerpolder ten oosten van Vlissingen onder water zetten, als alternatief voor de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. „Dat kunnen wij goed begrijpen”, zegt het echtpaar Goedhart. „De Hedwigepolder is vruchtbare grond. Dit niet. Er heeft te vaak zout water gestaan.”

Het kabinetsplan lijkt logisch. De polders staan al jaren op de nominatie om aan de natuur te worden prijsgegeven. De plannen zijn bedoeld als compensatie voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal en kunnen rekenen op instemming van omwonenden.

Toch zal het zo eenvoudig niet zijn. Wethouder Piet Polderman (PvdA) van Vlissingen rijdt door de polders die de afgelopen jaren al veelvuldig zijn bediscussieerd en nu ineens, na onderzoek door kennisinstituut Deltares, landelijk nieuws zijn. „Wij willen absoluut meewerken”, vertelt Polderman. Maar dan moet wel het oorspronkelijke plan, ter compensatie van de containerhaven, „leidraad” zijn. „Dáár is hier draagvlak voor.”

Het oorspronkelijke compensatieplan voorziet niet in ontpoldering van de Welzingepolder. Deze zou via een buis door de dijk af en toe zout water krijgen uit de natte Schorerpolder zodat het een drassig, zout moeras zou worden. Als de polder wordt afgegraven om hem te ontpolderen en daarmee aan de door het kabinet gezochte 150 hectare te komen, „dan is dat een compleet ander verhaal”, zegt Polderman. De gemeenteraad van Vlissingen is het met hem eens, zo bleek gisteren. „Als het kabinet dit werkelijk wil, dan moeten we praten.” Want waarom zou je deze oude Welzingepolder eigenlijk prijsgeven ten gunste van de jonge Hedwigepolder? Polderman: „De logica daarvan ontgaat me. Kennelijk is deze polder minder belangrijk dan een polder in Zeeuws-Vlaanderen.”

De Schorerpolder kan gerust onder water worden gezet. Steek de dijken door en het water van de Westerschelde kan vrij naar binnen stromen. Anders ligt dat voor de aangrenzende Welzingepolder. Die is oud en waardevol, schreef algemeen directeur De Graeff van Vereniging Natuurmonumenten deze week. „De Welzingepolder behoort tot het zeldzame Walcherse oudland; een kleinschalig, middeleeuws polderlandschap met hoge cultuurhistorische waarde.”

Wethouder Polderman heeft dus „twijfels” over de haalbaarheid van de kabinetsplannen. Aan de medewerking van Vlissingen zijn „voorwaarden” verbonden. „Ik wil niet al te gretig klinken. Maar het gebeurt niet elke dag dat het Rijk jou nodig heeft. Laat ons daarvan profiteren.”

Vlissingen wil in principe niets veranderen aan de huidige plannen. Bovendien wil de stad zeker weten dat het inwisselen van het compensatieplan voor het ontpolderingsplan de aanleg van de Westerschelde Container Terminal niet in gevaar brengt. „Wij moeten daarover 100 procent zekerheid hebben”, zegt Polderman, tevens bestuurslid van Zeeland Seaports, het havenschap dat nog een exploitant zoekt voor de nieuwe containerhaven. Ook wil Vlissingen financiële steun van het Rijk voor een „omgevingsplan” voor Ritthem. Het dorp ligt ingeklemd tussen het industriegebied Vlissingen-Oost in het oosten en de buitenhaven van Vlissingen in het westen. Polderman: „Wij willen het verrommelde industriegebied aan de rand van de stad een impuls te geven. Daardoor rukt straks de industrie ook vanuit die kant op naar Ritthem. Dit dorp moet een groene buffer krijgen tegen al die industrie.”

De wethouder wijst naar de bezienswaardigheden rondom het dorp. Fort Rammekens met ernaast een munitieopslagplaats van de krijgsmacht. De scheepswerf van Damen. De kerktoren van Middelburg in de verte. Dreigt Ritthem zoiets te worden als het dorpje Doel in Vlaanderen, omsloten door de haven van Antwerpen en een kerncentrale? Polderman: „Dat is precies wat we hier niet willen.”