Epictetus was geen Turk

In Boeken 16-06-11 wordt de filosoof Epictetus (1ste eeuw n. Chr.) opgevoerd als Turk, hetgeen een anachronisme is. Weliswaar leefde hij op het grondgebied van het huidige Turkije, maar in zijn tijd heette de westelijke kust Ionië en werd door Grieken bewoond. De Turken verbleven toen nog in Centraal-Azië en zijn pas rond de 10de eeuw naar het Westen getrokken. Tot na de Eerste Wereldoorlog hebben Grieken, zij het als minderheid, in West-Turkije gewoond.

Sjef Verhoeven, Dinther