Doet 06-11 het nog?

Werkt 06-11 nog? Wat doet de telefonist in de alarmcentrale als de beller zwijgt? Kun je, als je je bijvoorbeeld muisstil moet houden, ook naar 112 sms’en? Dat vraagt Rachel Morssink uit Amsterdam.

Om met het laatste te beginnen: die vraag is op deze plek al eens gesteld. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei twee jaar geleden dat sms’en niet betrouwbaar genoeg was. Een collega van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft nu een sluitender antwoord: „Het kan niet. Probeer het maar.” Inderdaad: dat sms’je komt terug.

Dat komt doordat 112 niet een gewoon nummer is, uitgegeven door één telecomprovider, maar een zogeheten dedicated deel van het telefoonnetwerk uitmaakt. Alle providers zijn verplicht oproepen naar 112 door te geven. Ook als de beller geen bereik of geen beltegoed heeft. Doofstommen bereiken de hulpdiensten per teksttelefoon op 0800-8112 of via een speciale teksttelefoon.

„Bijna negen op de tien oproepen naar 112 werden afgelopen jaar gepleegd met een mobieltje”, zegt unithoofd Guido Meijering van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Driekwart van alle telefoontjes is geen echte oproep: de meeste belletjes zijn „broekzakkers”. Dat is te horen aan de schurende geluiden. De telefonist is verplicht om enige tijd zorgvuldig naar een „zwijger” te luisteren, en zal dan ook proberen contact te maken.

Aan het nummer kan 112 al zien vanaf waar er ongeveer wordt gebeld. Als de situatie verdacht lijkt, kan de politie („na toestemming van de officier van justitie, maar dat kan heel snel gaan”) de plek van de oproep bepalen met behulp van een driehoeksmeting van de zendmasten. Dat levert heel nauwkeurige locatiegegevens op. Volgens Meijering is de politie zo al meerdere keren een ontvoeringszaak op het spoor gekomen.

In 1997 veranderde 06-11 in 112, het alarmnummer dat in bijna heel Europa wordt gebruikt. 06-11 werkt nu niet meer: het zijn de eerste vier cijfers van een miljoen nummers die Vodafone in beheer kreeg. Wat wel werkt: 911. Amerikanen – en Nederlanders die te veel naar Amerikaanse politieseries hebben gekeken – worden direct doorgeschakeld naar 112.

Thalia Verkade