Dichtheid cel zegt iets over ziekte

Amerikaanse onderzoekers hebben de methode waarmee Aristoteles de echtheid van een gouden kroon vaststelde, ruim tweeduizend jaar na de vondst van de Oude Griek, gemodificeerd zodat zij de dichtheid van één enkele cel kunnen bepalen.

Volgens de onderzoekers kan het meten van de celdichtheid helpen bij het onderscheiden van zieke en gezonde cellen. Ze beschrijven hun techniek deze week in Proceedings of the National Academy of Sciences, online.

Het team ontwierp een chip met microkanaaltjes waarin de cellen achtereenvolgens door een rode vloeistof gaan die zwaarder is dan de cellen zelf, en dan door een blauwe vloeistof die lichter is dan zijzelf. In beide vloeistoffen wordt de massa en volume van de cel gemeten, waaruit de dichtheid berekend kan worden.

De onderzoekers laten zien dat ze met hun nieuwe techniek rode bloedcellen kunnen identificeren die geïnfecteerd zijn met de malariaparasiet Plasmodium falciparum. Naarmate de infectie vordert, vermindert de dichtheid van de rode bloedcellen. De Amerikanen gebruikten de techniek ook om te bekijken wat het effect was van het toedienen van de stof staurosporine op leukemiecellen van muizen. Die bleken snel in dichtheid toe te nemen, als een voorteken van hun afsterven. De methode zou toe te passen zijn om snel nieuwe kankermedicijnen te identificeren. (NRC)