De meesten willen zich alleen maar uitleven

Den Haag, 21-06-2011. Marie-Anne van Rijbroek, muziektherapeute. Foto Leo van Velzen NrcHb.
Den Haag, 21-06-2011. Marie-Anne van Rijbroek, muziektherapeute. Foto Leo van Velzen NrcHb.

‘Op communicatief gebied stroomt er bij kinderen met ADHD of een autismespectrumstoornis veel niet goed. Een goede manier om contact te leggen is via muziek. Dat doe ik. Ik heb een djembe, een digitale piano en andere therapeutische instrumenten. Ik ben niet geïnteresseerd in perfecte nootjes. Ik gebruik muziek als middel.

„Ik heb 19 cliënten per week, van 6 tot 25 jaar. Zeven krijgen het vergoed uit een pgb en twaalf uit de aanvullende verzekering. Sommige ouders betaalden het uit eigen zak maar toen ik ze wees op de mogelijkheid er een pgb voor aan te vragen, grepen ze dat aan. De kinderen komen gemiddeld drie kwartier per week en betalen daar 45 euro voor. De beroepsvereniging adviseert het ‘begeleiding’ te noemen, want therapie krijg je niet vergoed. Ik heb ook een stagiair, wiens stage wordt vergoed uit zijn pgb.

„Vaak werken we aan maat en ritme. Cliënten met ADHD doen alleen aan versnelling. Ze kunnen zich slecht concentreren, schieten alle kanten uit met een melodie. We werken aan de concentratie, met kleine oefeningen. Ze hoeven echt niet een fantastische muzikant te worden. Cliënten met autisme of ADHD vinden het moeilijk zich te verbinden met de omgeving. Als ik een digitaal wijsje opzet met de digitale piano, kunnen zij een beat eronder zetten. Maar dat vinden ze soms moeilijk. De meesten willen zich alleen maar uitleven.

„Cliënten kijken uit naar deze sessies, ze zijn trots en ontlenen er zelfvertrouwen aan. Dat is de basis voor de verdere ontwikkeling. Motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel.

„Hoeveel sessies ze nodig hebben? Dat is het mooie. Dit soort kinderen heeft altijd ondersteuning nodig, dus dat is oneindig. Sommige cliënten heb ik al zes jaar. Ik ben een stabiel contact voor ze, dat is belangrijk voor mensen met stoornissen uit het autismespectrum. Steeds nieuwe gezichten is verwarrend voor hen.”