De bewust kleine hbo-opleidingen doen het juist uitstekend

Ter aanvulling op het eerste deel van de hbo-serie van Bart Funnekotter (‘En ze bleven maar fuseren, bij dat hbo’, NRC Handelsblad, 21 juni) het volgende.

Niet alleen de terecht genoemde Ewout Cassee van de Hogere Hotelschool was wars van het groot willen worden. (Overigens was dat groot worden zeer gunstig voor het salaris van de voorzitters van het college van bestuur. Eigenbelang speelde bij fusies wel degelijk een rol). Met name bewust kleine pabo’s als de Katholieke Pabo Zwolle en de Hogeschool de Kempel te Helmond voerden een beleid dat was gericht op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Dat beleid loonde. Tot op de dag van vandaag zijn beide hogescholen jaar in jaar uit terug te vinden in de top van de door de hbo-keuzegids beoordeelde opleidingen. Moedig beleid, tegen de heersende tendens van groot worden in en tegen het in het hbo opvallend aanwezige papegaaigedrag in, wordt daarmee op juiste waarde geschat. Het beleid is moedig omdat menig manager in den lande voorspelde dat kleine opleidingen waren gedoemd om het financieel niet te redden.

Gezien de zeer gezonde banksaldi van beide genoemde topinstellingen in Zwolle en Helmond, die bovendien fors hebben geïnvesteerd in (ver)nieuwbouw, zijn die grootschalig denkende managers onterechte doemdenkers gebleken.

Juist bij goede kleine hogescholen gaat het meeste geld naar de student. Dat betaalt zich uit.

Lowie Gilissen

Hengelo

Oud-voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein / Onderwijscentrum Twente