Alternatieven voor Hedwige

Het kabinet is op zoek naar alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Bij Vlissingen liggen twee opties, maar ook daar zal staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA) op bezwaren stuiten als hij de polders onder water wil zetten. „Er zijn voorwaarden aan verbonden.”

pagina 8 en 9