Waarom wel of niet doneren?

Op deze kaart is het aantal registraties in beeld gebracht, niet het aantal donoren. Hoewel het aantal mensen in het register dat nee zegt tegen donatie veel kleiner is dan het aantal dat instemt, kan een donkerroze gebied dus ook de registratie aangeven van mensen die juist geen donor willen zijn. Of iemand uiteindelijk besluit donor te worden of niet, hangt af van verschillende factoren. Waarom er in Flevoland in een zee van lichte vlakken één donkerroze gemeente opduikt is niet met zekerheid te zeggen. Maar wel welke factoren mogelijk een rol kunnen spelen.

1Religie bijvoorbeeld. Opmerkelijk is dat de donkerrode vlakken samenvallen met overwegend katholieke gebieden. Veel mensen laten zich daar registreren – volgens het Donorregister zijn Brabanders en West-Friezen doorgaans bereid hun organen af te staan. Katholieke naastenliefde? Wellicht. Opvallend is in ieder geval de lichte strook die door Nederland slingert en samenvalt met de zogenoemde Biblebelt: het gebied van het westen van Overijssel naar Zeeland, waar veel bevindelijk gereformeerden wonen.

2 Daarnaast, oppert UvA-hoogleraar Jan Latten, kan het sociale vertrouwen een rol spelen bij de keuze om je wel of niet te laten registreren in het donorregister. Bekend is dat laagopgeleiden en ouderen vaak minder ‘sociaal vertrouwen’ hebben: in de overheid, in instellingen, in de politiek en ook in de medemens. Daar hoort vaak een minder solidaire houding bij. Dat zou kunnen verklaren waarom het donkerroze katholieke zuiden van Nederland in Limburg plots lichter kleurt: het zuiden van Limburg staat relatief hoog op de vergrijzingsladder en laag op de opleidingsladder. De regio Parkstad Limburg is bovendien sterk stedelijk van karakter.

3Dat laatste is mogelijk ook een factor: in grote steden is de sociale samenhang vaak lager – wellicht verklaart dat het lage percentage geregistreerden in de Randstad.

4En dan zijn er nog de lokale initiatieven. Besteedt de regionale omroep in Friesland een item aan donatie, dan schiet de provincie in de peilingen vermoedelijk omhoog. In kleinere gemeenten kan één actieve familie wellicht het verschil maken.