Verbod op rituele slacht onzeker

De steun voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om onverdoofd ritueel slachten te verbieden, wankelt. Diverse partijen komen met voorstellen die het wetsvoorstel afzwakken. Ze komen daarmee tegemoet aan bezwaren uit met name de joodse en islamitische gemeenschap.

De PvdA en D66 willen het voorstel aanpassen. De kans is aanwezig dat de VVD en GroenLinks deze aanpassing zullen steunen. Maar welk voorstel de partijen zullen doen, was vanmorgen nog onduidelijk.

Een amendement van het CDA is daarentegen al bekend. De partij is fervent tegenstander van het verbod. Samen met SGP en ChristenUnie dient CDA’er Henk Jan Ormel een amendement in dat onverdoofd ritueel slachten wordt verboden, tenzij het slachthuis een vergunning heeft.

Voorwaarde is dat een dierenarts aanwezig is die het dier direct kan bedwelmen als er sprake is van leed. Het dier moet volgens het voorstel binnen 45 seconden na de halssnede zijn overleden. In slachthuizen is nu ook vaak een dierenarts aanwezig. Ormel noemt zijn voorstel „een handreiking naar de partijen die nu overleggen”.

Volgens Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) denken PvdA en D66 eraan het onverdoofd ritueel slachten mogelijk te maken als religieuze groepen „wetenschappelijk kunnen aantonen” dat het dier niet meer lijdt dan bij verdoofd slachten het geval zou zijn.

Zijn fractie wil hiermee tegemoetkomen aan bezwaren uit de eigen achterban. Die vindt het onjuist dat de fractie dierenwelzijn boven godsdienstvrijheid plaatst.

De PvdA-ledenraad nam zondag een motie aan om het wetsvoorstel van de PvdD te verwerpen. Ook het partijcongres van D66 sprak zich tegen het voorstel uit. Bij de VVD is eveneens de weerstand tegen het wetsvoorstel groot. Zo zei Frits Bolkestein dat „alle antisemitische oprispingen in het verleden zijn begonnen met kritiek op de joodse wijze van slachten”.

Van Dam zegt dat zijn partij met een amendement komt met „een formulering waarmee we de wet echt gaan verbeteren”. Ook Stientje van Veldhoven (D66) zegt te kijken naar „verbeteringen van het voorstel, zodat het dierenwelzijn voorop blijft staan, maar de godsdienstvrijheid niet onnodig wordt ingeperkt”.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Partij voor de Dieren-fractieleider Marianne Thieme kon vanmorgen niet inschatten welke gevolgen de amendementen voor haar voorstel zouden hebben. „Ik zal me in geen enkel compromis kunnen vinden.”

Pas volgende week dinsdag wordt in de Tweede Kamer over de voorstellen gestemd.