Onverdoofd ritueel slachten toegestaan ‘bij uitblijven extra dierenleed’

Caption: Kip, vóór het halal slachten Foto kip Rien Zilvold aalten varsseveldsestraat kipen foto rien zilvold Photographer: Zilvold, Rien Kippen in een slachterij in Aalten, vóór het halal slachten. Foto NRC / Rien Zilvold

Onverdoofd ritueel slachten blijft toegestaan, als de slachtmethode aantoonbaar geen extra dierenleed veroorzaakt. Dat is de strekking van een akkoord dat VVD, PvdA, GroenLinks en D66 vanavond hebben bereikt.

Update 06:30:De Tweede Kamer stemt pas later vandaag definitief over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Er is een meerderheid voor het wetsvoorstel.
Update 23.36: Naar alle waarschijnlijkheid zal vannacht het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op ritueel onverdoofd slachten, inclusief het amendement van de VVD, PvdA, GroenLinks en D66, aangenomen worden in de Tweede Kamer, denkt politiek verslaggever Derk Stokmans van NRC Handelsblad. Het debat is echter nog in volle gang en zal pas vannacht eindigen. Morgenochtend hervat nrc.nl de berichtgeving over het wetsvoorstel.

Volgens de partijen blijft het verbod op onverdoofd ritueel slachten, maar is er ruimte voor uitzonderingen. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven: “als er bij bijvoorbeeld een kip een methode is waarbij aantoonbaar geen extra dierenleed wordt veroorzaakt, dan kan voor vijf jaar een ontheffing worden verleend”

‘Partijen willen aantonen dat verbod niet gaat over godsdienstvrijheid’

Volgens politiek verslaggever Derk Stokmans van NRC Handelsblad, willen de partijen met het akkoord aantonen dat het verbod gaat over dierenwelzijn en niet over godsdienstvrijheid:

“Deze vier partijen willen aantonen dat het ze niet te doen is om de godsdienstvrijheid in te perken. Die suggestie werd gewekt doordat het steeds over ritueel slachten ging. Nu zijn ze van mening dat dat best kan, mits dieren niet meer lijden dan bij verdoofd slachten. Tegelijkertijd vinden de partijen dat dit niet aangetoond kan worden. De partijen leggen met dit akkoord over het amendement de bewijslast bij de religieuze groepen die zeggen dat ritueel onverdoofd slachten beter is voor het dierenwelzijn. Die moeten dat wetenschappelijk bewijzen, hoe dat moet is nog niet duidelijk.”

Amendement sluit niet bij voorbaat rituele slacht uit

Het doel van het verbod op ritueel slachten, het tegengaan van extra dierenleed, blijft hiermee volgens de partijen overeind. Maar wordt het moslims en joden niet bij voorbaat onmogelijk gemaakt om dieren volgens hun religieuze voorschriften te slachten.

De partijen schaarden zich eerder achter het verbod op onverdoofd slachten, een initiatief van de Partij voor de Dieren, maar kregen te maken met verzet binnen de eigen partij. De afgelopen tijd zette zowel joodse als islamitische organisaties zich in om het verbod op de rituele slacht van tafel te krijgen.

Vanavond spreekt de Tweede Kamer vanaf half negen over het verbod op onverdoofd ritueel slachten.

De drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP, die altijd tegen het verbod waren, kwamen woensdag ook met een eigen voorstel. Zij willen onverdoofd slachten alleen toestaan als het dier binnen 45 seconden buiten bewustzijn is. Dit plan lijkt het niet te gaan halen, meldt persbureau Novum.

    • Hans Klis