Soms werkt de wijkenaanpak

Schooluitval, verloedering en jeugdwerkloosheid. De sociaal-economische positie van veel Vogelaarwijken is tussen 1999 en 2008 nauwelijks veranderd, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar in de Arnhemse wijk Klarendal werkte de wijkenaanpak wél.

pagina 8