Seksueel misbruik bij uit huis geplaatste kinderen ‘schokkend’

De aard, duur en frequentie van de gevallen van seksueel misbruik bij kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis zijn geplaatst is “schokkend”. Dat concludeert de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de jeugdzorg vanaf 1945 tot nu en vandaag haar resultaten presenteerde.

Inmiddels heeft de commissie 500 meldingen geanalyseerd. De voorzitter van de commissie, voormalig procureur-generaal Rieke Samson, spreekt van “zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden”. In ruim 40 procent van de gevallen ging het om ‘het penetreren met penis’ en 36 procent had betrekking op ‘ander genitaal contact’.

Het is volgens de commissie opvallend dat de meldingen nagenoeg geen betrekking hebben op eenmalig misbruik of misbruik gedurende enkele weken. Ruim 65 procent van de meldingen heeft betrekking op misbruik dat minimaal 1 jaar aanhield. In ruim 33 procent van de gevallen gaat het om misbruik dat valt in de in de leefstijdsgroep 3 tot 10 jaar.

De commissie doet niet aan waarheidsvinding, maar wil laten zien hoe misbruik kon plaatsvinden, waarom het nooit eerder naar buiten is gekomen en welke lessen er uit te trekken zijn. Slachtoffers die hulp nodig hebben, worden doorverwezen naar Slachtofferhulp en het Meldpunt Kindermishandeling.