Procedurefout kabinet bij toelaten 'fout hout'

Staatssecretaris Atsma van Milieu liet onterecht Maleisisch hout het land binnenkomen.

Het besluit van staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) om Maleisisch hout toe te laten in Nederland is te snel genomen en daardoor onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die tegen de Staat was aangespannen door verschillende milieuorganisaties.

Atsma ging met zijn besluit in tegen zijn belangrijkste adviesorgaan op dit terrein, de Toetsingscommissie Inkoop Hout. Die gaf een negatief advies, vooral omdat in Maleisië onvoldoende rekening zou worden gehouden met de belangen en landrechten van de inheemse volkeren in de bosgebieden.

De milieubeweging maakte al langer bezwaar tegen het voornemen het keurmerk MTCS te erkennen als leverancier van duurzaam hout. Er is volgens de milieugroepen sprake van „het in hoog tempo verdwijnen van tropische bosgebieden”.

Volgens de uitspraak van de rechter had Atsma het besluit niet mogen nemen, omdat de adviesprocedure nog niet is afgerond. Maleisië heeft bezwaar aangetekend tegen het advies bij het College van Beroep, en dat heeft zich nog niet uitgesproken. De rechter vindt dat Atsma op die uitspraak had moeten wachten.

De milieubeweging noemt de uitspraak van de rechter „goed nieuws voor de bossen en inheemse volken in Maleisië”. De woordvoerder van Atsma laat weten dat de rechter zich niet „inhoudelijk” over de kwestie heeft uitgesproken, maar alleen over de gevolgde procedure.

Volgens Atsma heeft Maleisië „grote slagen gemaakt wat betreft de garantie van duurzaam bosbeheer”, schreef hij eerder aan de Tweede Kamer. Gesprekken met de Malaysian Timber Certification Council en met de regering hadden Atsma namelijk „vertrouwen gegeven” dat de belangrijkste bezwaren snel worden opgelost. (NRC)