Orgaandonatie

De gegevens uit het Donorregister zijn voor dit overzicht gekoppeld aan cijfers van het CBS (inwoneraantallen per 1 januari 2011) . Zo wordt voor heel Nederland zichtbaar hoeveel procent van de inwoners van een gemeente ingeschreven staat in het register. Donorregistratie kent vier keuzemogelijkheden:

Ja

Nee

Nabestaanden beslissen

Een specifiek persoon beslist

De laatste twee mogelijkheden zijn in dit overzicht onder ‘nee’ geschaard. Het gaat bij alle cijfers om personen van 15 jaar en ouder.

Op de site jaofnee.nl is per plaats, gemeente en provincie het aantal geregistreerden te zien, het aantal dat ja zegt, het aantal dat nee zegt, en de percentages. Er komt een dagelijkse update.