'Nederland provoceert met die Hedwigepolder'

Vlaanderen houdt vast aan de afspraak met Den Haag om de Zeeuwse polder onder water te zetten.

In België is ongewoon hard gereageerd op het besluit van het Nederlandse kabinet de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen toch niet onder water te zetten. De Antwerpse wethouder Marc Van Peel (havenzaken) vindt Nederland hierdoor „erg onbetrouwbaar”, zei hij op de Vlaamse radio. Volgens hem is wat Nederland nu doet „zelden vertoond tussen bevriende naties”.

In deze kwestie, die nauw samenhangt met de verdieping van de Westerschelde, heeft Nederland „al meer bochten gemaakt dan er in de Westerschelde zijn”, aldus de wethouder. Zijn uitspraken illustreren de snel oplopende irritaties tussen België en Nederland.

Als olie op het vuur werkten opmerkingen van de Zeeuwse commissaris van de koningin Karla Peijs (CDA), die samen met staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA) op bezoek was in Vlaanderen. Zij bagatelliseerde de Vlaamse kritiek op Nederland door te suggereren de vaargeul in de Westerschelde „dicht te gooien”. Zo’n maatregel zou namelijk het meeste ten goede komen aan het milieu, waarvoor de Vlamingen zeggen op te komen.

Hoofdredacteur Luc Devoldere van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel reageerde onmiddellijk: „Dat is nog eens een provocatie.” Volgens hem rijten zulke uitspraken „oude wonden open”. Begin juli ontmoeten premier Rutte en zijn Vlaamse collega Peeters elkaar – dan zullen ze zeker over de kwestie spreken. (NRC)