Leger Egypte zoekt nieuwe president via Facebook

De militaire machthebbers in Egypte hebben via Facebook een opiniepeiling georganiseerd om te zien wie onder mogelijke presidentskandidaten het populairst is.

De uitkomst zal niet representatief zijn, omdat slechts eenvijfde van de ongeveer 85 miljoen Egyptenaren toegang heeft tot internet. Maar sinds de peiling zondag is begonnen hebben al meer dan honderdduizend mensen meegedaan. Er kan een maand lang worden gestemd.

Sceptici zeggen dat het leger op deze manier, net als de afgezette president Mubarak, controle wil houden over de politiek. Maar na decennia autoritair bewind zeggen anderen dat dit ook kan worden gezien als een teken dat het leger zich verbindt aan een overgang naar democratie.

Sociale media als Facebook hebben een grote rol gespeeld bij het organiseren van de massale protesten die tot het vertrek van Mubarak hebben geleid.

In de online peiling kan worden gestemd op achttien kandidaten. De meeste stemmen, 35 procent, zijn tot nu toe gegaan naar de hervormingsgezinde diplomaat Mohamed ElBaradei, voormalig directeur van het Internationale Atoomenergie Agentschap(IAEA). Op de tweede plaats staat de islamitische geleerde Mohammed Selim al-Awa.

Er is nog geen datum vastgesteld voor presidentsverkiezingen, maar die worden vóór het einde van het jaar verwacht. (AP)