In de maak: compromis voor ritueel slachten

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het verbod op het onverdoofd slachten van dieren.

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt het voorgestelde verbod op ritueel slachten te willen afzwakken. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks spreken met elkaar over aanpassingen van het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren.

De Tweede Kamer debatteert vanavond over het wetsvoorstel, dat groot verzet ondervindt van joodse en islamitische organisaties. Het wetsvoorstel regelt dat het onverdoofd ritueel slachten wordt verboden.

De vier partijen willen de grote bezwaren van religieuze groeperen verzachten. Het vooraf verdoven van dieren, zoals de Partij voor de Dieren wil, zou eventueel vervangen kunnen worden door andere maatregelen die het leed van dieren zoveel mogelijk voorkomen. (NRC)