'Drie maanden extra werk is voldoende'

FNV Bondgenoten berekende dat AOW’ers in 2020 sterk in inkomen achteruit gaan als ze op hun 65ste stoppen. Volgens minister Kamp is dat de halve waarheid. Drie maanden doorwerken is genoeg.

De prognoses van FNV Bondgenoten liegen er niet om. Wie in 2020 65 jaar wordt, geen pensioen heeft en direct op zijn verjaardag stopt met werken, is soms wel 25 procent slechter uit dan onder de huidige AOW het geval is. Dankzij het nieuwe pensioenakkoord.

Zorgelijke cijfers die snel om een reactie vragen, vindt minister Kamp (Sociale Zaken, VVD). En hij heeft ook een oplossing. „Wie na zijn 65ste nog drie maanden werkt, heeft van die inkomenseffecten geen last.”

Dat zal volgens Kamp weinig problemen opleveren omdat er in de laatste maanden vaak nogal wat vakantiedagen beschikbaar zijn. „En de cijfers van Bondgenoten gelden dus alleen voor het 65ste levensjaar. Daarna krijgt men de ouderenkorting en hoeft men geen AOW-premie meer te betalen.” Juist die twee factoren zorgen volgens Kamp voor de inkomenseffecten. Ook na de 66ste verjaardag kan iemand na 2020 volgens hem rekenen op een AOW die gelijkwaardig is aan de huidige.

Kamp wilde vanochtend geen kwalificatie geven aan de berekeningen van FNV Bondgenoten. Die bond is groot tegenstander van het pensioenakkoord dat eerder deze maand werd gesloten. „Ik hou me liever bij de feiten”, zei Kamp. Politici en sociale partners zijn in afwachting van berekeningen van het Centraal Planbureau over de financiële consequenties van het nieuwe akkoord.

Juist de berekeningen van Bondgenoten waren voor AbvaKabo FNV, de één na grootste FNV-bond, aanleiding om zich gisteren tegen het akkoord te keren. Volgens voorzitter Edith Snoey zijn de financiële consequenties van het akkoord nog te onduidelijk. Die consequenties moeten eerst helder worden.

„Het akkoord bevat veel goede elementen”, aldus Snoey. „Maar er circuleren nu zoveel verschillende berekeningen over de inkomenseffecten voor mensen die op hun 65ste willen stoppen met werken, dat daar eerst duidelijkheid over moet komen.”

Kamp benadrukt dat elk pensioenfonds kan kiezen voor het oude systeem. Ook die voor ambtenaren. „Een fonds kan kiezen voor het nieuwe, maar ook voor het huidige stelsel. En daarbinnen ook weer voor een beleggingsbeleid met hoger of minder hoog risico.”

Kamp wil zich niet mengen in de verdeeldheid binnen FNV. „Dat is aan mevrouw Jongerius. Het is het beste als ik alleen met argumenten blijf komen”. Die verdeeldheid is inmiddels zo groot dat het referendum over dat akkoord waarschijnlijk over de zomer heen getild zal worden. Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV liet eerder deze maand weten dat zo’n referendum binnen vijf weken zou worden uitgeschreven. Maar AbvaKabo FNV doet daar alleen aan mee als er overeenstemming is over het akkoord. „Je kunt zo’n referendum alleen met een positief advies van het hoofdbestuur uitschrijven. Want anders is er helemaal geen akkoord”, aldus Snoey.

Een woordvoerder van de vakcentrale FNV bevestigt dat het nog niet duidelijk is wanneer het referendum gehouden wordt. „Er circuleren procedurevoorstellen van de aangesloten bonden. Het kan dus nog wel een tijdje duren.”

AbvaKabo FNV wil, net als Bondgenoten, vooral duidelijkheid over de inkomenseffecten voor mensen (met zware beroepen) die op hun 65ste willen stoppen met werken. Volgens Snoey wacht AbvaKabo FNV de berekeningen van het CPB af voordat een definitief oordeel wordt gegeven.

De kans is groot dat ook het CPB geen harde conclusies kan trekken omdat het pensioenakkoord een aantal open einden kent. Een commissie met een vertegenwoordiger van werknemers, werkgevers en de overheid gaat bijvoorbeeld bekijken hoe de overgang naar het nieuwe pensioensysteem moet plaatsvinden. Bedoeling is dat het huidige vermogen van 800 miljard euro van de pensioenfondsen onder het nieuwe regime gaat vallen. Het is alleen de vraag hoe dit juridisch moet verlopen. Mensen die hun oude rechten aangetast zien, kunnen wellicht met succes naar de rechter stappen.

Gisteren stuurde minister Kamp een voorontwerp van de pensioenwet naar de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat mensen na 1 januari 2013 zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of later.

    • Jos Verlaan
    • Erik van der Walle