Darmbacterie treft 48 patiënten

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn 48 patiënten besmet geraakt met de multiresistente bacterie Klebsiella pneumoniae. Dat blijkt uit onderzoek van het het RIVM, de GGD Rotterdam-Rijnmond en het ziekenhuis zelf.

De eerste besmettingen dateren uit oktober 2010. Van de 48 besmette patiënten zijn er inmiddels 21 overleden. Het ziekenhuis laat deze sterfgevallen nader onderzoeken door een onafhankelijke commissie van het RIVM om te achterhalen of de besmetting met Klebsiella een rol heeft gespeeld bij het overlijden van deze personen.

Klebsiella-bacteriën zijn darmbacteriën die normaal gesproken ook in de darmen van gezonde mensen voorkomen. De bacterie die nu in Rotterdam is gevonden, is echter een echte ziekenhuisvariant. „Deze stam is eerder aangetroffen bij uitbraken in een ziekenhuis in Frankrijk”, zegt Tjaco Ossewaarde, arts-microbioloog van het Maasstad Ziekenhuis. „Ze zijn vooral gevaarlijk voor zieke patiënten met een verzwakt immuunsysteem”, zegt hoogleraar Marc Bonten, medisch microbioloog bij het UMC in Utrecht.

De Rotterdamse Klebsiella-bacteriën zijn moeilijk te behandelen, omdat ze in staat zijn verschillende typen antibiotica af te breken. Ze zijn onder andere resistent tegen carbapenems. Binnen de klasse van penicilline-achtige antibiotica zijn carbapenems de laatste verdedigingslinie in de strijd tegen resistente bacteriën.

„Carbapenem-resistentie zien we eigenlijk pas sinds twee jaar opkomen”, zegt Bonten. „In Nederland waren tot nu toe veertien besmettingen met carbapenem-resistente bacteriën bekend. Die besmettingen waren allemaal rechtstreeks terug te leiden tot ziekenhuizen in het buitenland. Dit lijkt de eerste uitbraak van multiresistente Klebsiella in een Nederlands ziekenhuis.”

Omdat carbapenem-resistentie een recent verschijnsel is, zijn behandelingsrichtlijnen al wel in de maak, maar nog niet gereed. „Dat zal nu wel sneller gebeuren”, zegt Ossewaarde.