Canada: meer export asbest

Canada wil niet dat wit asbest op de wereldlijst met gevaarlijke stoffen komt. Het land wil de winning van asbest juist stimuleren voor de export. De stof die dodelijke longziektes kan veroorzaken is in Canada verboden, maar het land ziet een afzetmarkt in opkomende economieën.

pagina 7