Ambtenarenbond Abvakabo FNV vindt pensioenakkoord onvoldoende

In navolging van FNV Bondgenoten heeft nu ook Abvakabo FNV, de grootste vakbond in de publieke sector, laten weten het door de FNV met werkgevers en overheid afgesloten pensioenakkoord onvoldoende te vinden. Dat maakte de bond gisteravond laat bekend.

Voorzitter Edith Snoey van Abvakabo FNV omschrijft de opstelling van haar bond als “nee, tenzij”. Abvakabo heeft vooral problemen met de risico’s die de beleggingen van pensioenfondsen met zich meebrengen. Net als FNV Bondgenoten stelt de ambtenarenbon dat die risico’s te eenzijdig bij de werknemer komen te liggen. Abvakabo FNV vindt dat werkgevers medeverantwoordelijk moeten blijven voor problemen op de financiële markten en stelt dat deze verantwoordelijkheid juridisch afdwingbaar moet zijn.

Naast de risico’s voor werknemers heeft Abvakabo FNV ook problemen met de gevolgen van het akkoord voor mensen met een zwaar beroep en de lagere inkomensgroepen. Het is volgens de bond niet zeker dat het niveau van de AOW-uitkering vanaf 2020 even hoog is als het huidige niveau en dat vindt Abvakabo ‘onaanvaardbaar’. Voorzitter Snoey roept vakcentrale FNV op opnieuw met werkgevers en kabinet te gaan onderhandelen om de risico’s eerlijker te verdelen en de lage inkomensgroepen te beschermen:

“Wij realiseren ons heel goed dat uitgebreid is onderhandeld. Maar we vinden het belangrijk om een uiterste poging te doen om een voor onze leden acceptabel akkoord te bereiken.”

FNV-voorzitter Agnes Jongerius beloofde anderhalve week geleden binnen vijf weken een referendum uit te schrijven over het pensioenakkoord, zodat alle FNV-leden zich over de gemaakte afspraken kunnen uitspreken.


Bekijk hier de zes belangrijkste punten uit het pensioenakkoord en ontdek wat er concreet gaat veranderen.

    • Pim van den Dool