Vlaanderen: Nederland provoceert met besluit Hedwige

In België is ongewoon hard gereageerd op het besluit van het Nederlandse kabinet de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen toch niet onder water te zetten. De Antwerpse wethouder van havenzaken Marc Van Peel vindt Nederland hierdoor „erg onbetrouwbaar”, zei hij voor de Vlaamse radio. Volgens hem is wat Nederland nu doet „zelden vertoond tussen bevriende naties”.

In deze kwestie, die nauw samenhangt met de verdieping van de Westerschelde, heeft Nederland „al meer bochten gemaakt dan er in de Westerschelde zijn”, aldus de wethouder. Zijn uitspraken illustreren de snel oplopende irritaties tussen België en Nederland.

Als olie op het vuur werkten opmerkingen van de Zeeuwse commissaris van de koningin Karla Peijs, die gisteren samen met staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA) op bezoek was in Vlaanderen. Zij bagatelliseerde de Vlaamse kritiek op Nederland door te suggereren de vaargeul in de Westerschelde „dicht te gooien”. Een dergelijke maatregel komt namelijk het best ten goede aan het milieu waarvoor de Vlamingen zeggen op te komen. „Vlissingen heeft óók een haven. En die zou óók veel groter kunnen worden. Wij moeten in Zeeland niet de dupe worden van de ambities van Antwerpen”, aldus Peijs.

Hoofdredacteur Luc Devoldere van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel reageerde onmiddellijk: „Dat is nog eens een provocatie”. Volgens hem rijt een dergelijke uitspraak „oude wonden open”.

Begin juli hebben premier Rutte en zijn Vlaamse collega Peeters een eerder afgesproken ontmoeting. Dan wordt zeker over de kwestie gepraat. De landen proberen op onder andere het gebied van defensie juist meer samen te werken.

Commentaar: pagina 2

In het Nieuws: pagina 4-5