Vlaams Belang behoudt subsidie

De Belgische nationalistische politieke partij Het Vlaams Belang behoudt zijn partijsubsidie. Franstalige en linkse Vlaamstalige politici stelden voor de subsidie in te trekken, maar de Belgische Raad van State heeft dat verzoek afgewezen.

Het verzoek van de politici stamde al uit 2006, toen ze om stopzetting vroegen omdat partijkopstukken in toespraken het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zouden hebben geschonden. De Raad van State oordeelde vandaag dat een groot gedeelte van de uitspraken inmiddels verjaard zijn en dat uitspraken die wel in ogenschouw zijn genomen weliswaar “verontrustend”, “grievend” en “kwetsend” kunnen zijn, maar geen subsidiestop rechtvaardigen.

Het Vlaams Belang heeft volgens Belgische media triomfantelijk gereageerd. Partijpatriarch Filip Dewinter zei op Twitter dat “links in het zand bijt”. VB-fractievoorzitter Gerolf Annemans legde volgens de krant Het belang van Limburg het arrest in het Brusselse parlement uit als een democratisch diploma voor zijn partij. “Wie ons nu nog ondemocratisch noemt kan op een proces wegens laster rekenen.” Het cordon sanitaire van politici en pers is volgens Annemans “nu definitief voorbijgestreefd”.

    • Peter Zantingh