‘Verzet tegen aanpakken ex-bestuurders Inholland’

Hogeschool Inholland Haarlem. Foto NRC / Maurice Boyer

De raad van toezicht van hogeschool Inholland verzet zich tegen de afspraak om te veel gedeclareerd geld terug te halen bij ex-bestuurders. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit documenten die de krant in bezit heeft gekregen.

De Inspectie van het Onderwijs tikte de raad van toezicht eerder deze maand op de vingers. De raad had namelijk niet ingegrepen toen de ex-bestuurders geld dat voor onderwijs was bedoeld besteedden aan extra salarissen, vergoedingen en leaseauto’s. Tussen 2006 en vorig jaar ging het om 360 duizend euro.

Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) kondigde aan dat de voormalige bestuursleden te veel ontvangen geld moeten terugbetalen. De hogeschool zei de conclusies te accepteren en te bekijken hoe het onrechtmatig bestede geld kan worden teruggevorderd.

Nu blijkt echter dat de raad van toezicht aan de huisadvocaat heeft gevraagd of aan de terugvordering ‘te ontkomen’ valt, concludeert De Telegraaf uit de documenten. De twee leden van de tijdelijke raad van toezicht zouden de voormalige bestuurders nog steeds steunen. De raad zou het ook niet met de inspectie eens zijn dat haar wat te verwijten valt.

De leden zouden tijd willen winnen en zouden ook vinden dat geen enkele toezegging aan Zijlstra is gedaan. Collegevoorzitter Doekle Terpstra bevestigt volgens de krant dat de huisadvocaat wordt geconsulteerd, maar laat weten dat de school de afspraken wil nakomen. Zijlstra zegt in de krant ervan uit te gaan dat dat ook gewoon gebeurt.

    • Peter van der Ploeg