Toch sparen kindopvang

Coalitiepartijen VVD en CDA krijgen veel verontwaardigde reacties van tweeverdieners over de bezuinigingen op de kinderopvang.

De Tweede Kamerfracties van CDA en VVD willen af van de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen van meer dan 91.000 bruto per jaar. Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) kondigde eerder aan dat hij vanaf 2013 jaarlijks 125 miljoen euro wil besparen op deze gezinnen.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelt nu voor dat alle ouders het recht houden op een vergoeding van ten minste een derde van de kosten van de kinderopvang voor het eerste kind. VVD-Kamerlid Karin Straus steunt het CDA daarin.

Momenteel heeft iedere ontvanger van kinderopvangtoeslag recht op een minimale vergoeding van 33 procent voor het eerste kind. Deze vergoeding wilde Kamp voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van ten minste 91.000 euro per jaar in stappen afschaffen. Volgens de belangenverenging voor ouders in de kinderopvang Boink, zijn er gezinnen die daardoor straks jaarlijks 9.000 euro extra moeten betalen. (NRC)