Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Algemeen

Stemming wet netneutraliteit uitgesteld na fout PvdA

De voor vanmiddag in de Tweede Kamer geplande stemming over het wetsvoorstel rond netneutraliteit is uitgesteld naar morgen. De reden is dat de PvdA per ongeluk een amendement van SGP en CDA steunde dat een uitzondering op het voorstel regelt.

In het amendement van de christelijke partijen staat dat internetfilters op basis van ideologische motieven bepaalde sites mogen blokkeren. Omdat de PvdA daar per ongeluk voor stemde kan het wetsvoorstel rond netneutraliteit morgen alleen met dit amendement worden aangenomen. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem snelde nog naar de interruptiemicrofoon om te zeggen dat zijn fractie tegen had moeten stemmen. Maar het besluit kan niet worden teruggedraaid, zei Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA).

D66, de indiener van het voorstel, vroeg daarom om uitstel van de stemming over de wet als geheel. De PvdA zegt de stemfout te zullen herstellen voordat de wet daadwerkelijk in werking treedt. Dit zou kunnen door bij het eerstvolgende debat over netneutraliteit in de Kamer een motie in te dienen die het amendement uit de wet filtert.

De chef van onze parlementaire redactie Herman Staal legt uit hoe een fractie in de Kamer verkeerd kan stemmen:

“Vanmiddag is er zeker meer dan honderd keer gestemd. De stemmingen worden altijd van tevoren in de fractievergadering doorgesproken, maar tijden het stemmen letten de Kamerleden meestal op de fractiesecretaris of de woordvoerder en volgen dan. Kennelijk heeft iemand vandaag een fout gemaakt.”

Het amendement van D66 dat de netneutraliteit vastlegt in de wet werd al wel aangenomen. Dit voorkomt dat providers een heffing kunnen invoeren op diensten als Skype en Whatsapp.

Een meerderheid van Kamer stemde vanmiddag zoals verwacht wel voor een voorstel dat strengere eisen stelt aan cookies die tracken wat je online doet. Het wijzigingsvoorstel van PvdA en PVV regelt dat cookies alleen geplaatst mogen worden met ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers.