Rechter berispt kabinet wegens overtreden regels toelaten 'fout hout'

Het besluit van staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) om Maleisisch hout toe te laten tot de Nederlandse markt is te snel genomen en daardoor onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die tegen de Staat was aangespannen door de milieubeweging.

Atsma ging met zijn besluit in tegen zijn belangrijkste adviesorgaan op dit terrein, de Toetsingscommissie Inkoop Hout. Die gaf een negatief advies, vooral omdat in Maleisië onvoldoende rekening zou worden gehouden met de belangen en landrechten van de inheemse volkeren in de bosgebieden.

De milieubeweging maakte al langer bezwaar tegen het voornemen het keurmerk MTCS, van de Malaysian Timber Certification Council, te erkennen als leverancier van duurzaam hout. Er is volgens de milieugroepen sprake van „het in hoog tempo verdwijnen van tropische bosgebieden”.

Volgens de uitspraak van de rechter had Atsma het besluit niet mogen nemen, omdat de adviesprocedure nog niet is afgerond. Maleisië heeft bezwaar aangetekend tegen het advies bij het College van Beroep, en dat heeft zich nog niet uitgesproken. De rechter vindt dat Atsma op die uitspraak had moeten wachten. Immers, door rekening te willen houden met dat advies heeft de Staat „niet alleen het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt” dat de Staat de advisering „zwaar zal laten wegen bij de uiteindelijke besluitvorming”, maar ook dat zou worden gewacht totdat de toetsingsprocedure „geheel is afgerond”.

De milieubeweging noemt de uitspraak van de rechter „goed nieuws voor de bossen en inheemse volken in Maleisië”. De woordvoerder van Atsma laat weten dat de rechter zich niet „inhoudelijk” over de kwestie heeft uitgesproken, maar alleen over de gevolgde procedure.

Volgens Atsma heeft Maleisië „grote slagen gemaakt wat betreft de garantie van duurzaam bosbeheer”, schreef hij eerder aan de Tweede Kamer. Gesprekken met de Malaysian Timber Certification Council en met de regering hadden Atsma „vertrouwen gegeven” dat de belangrijkste bezwaren snel worden opgelost.