Plan voor groot windmolenpark in Drenthe

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat onderzoeken of een groot windmolenpark in Drenthe haalbaar is. Foto Reuters / Bernadett Szabo

In Drenthe komt wellicht een groot windmolenpark te staan dat de gehele provincie van elektriciteit kan voorzien. Een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan werd vandaag aangekondigd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het beoogde windmolenpark bestaat uit ongeveer 70 windmolens van maximaal 150 meter hoog bij de gemeente Borger-Odoorn (kaart). Samen moeten ze tussen de 300 en 450 megawatt elektriciteit opleveren. Of het park daadwerkelijk verrijst, hangt af van het effect dat het heeft op de leefomgeving, gezondheid en natuur van het gebied.

Minister Verhagen benadrukt het belang van windparken op het land - volgens hem een van de goedkoopste technieken voor het opwekken van duurzame energie. “Zo wordt er per euro belastinggeld meer groene energie opgewekt.”

Verzet is er echter ook. Bewoners van de provincie hebben zich verenigd onder de noemer Platform Storm. Volgens de actiegroep ontbreekt de draagkracht en de noodzaak om een dergelijk groot windmolenpark aan te leggen. Het park lijkt daarnaast bij realisatie het Lofar-project (de grootste radiotelescoop ter wereld) te dwarsbomen: windmolens en telescoop staan in de planning namelijk vlakbij elkaar, waardoor de straling van de turbines de antennes van de telescoop storen. De initiatiefnemer van Lofar ziet daarom liever dat het park enkele kilometers verder gebouwd wordt.

In januari werd duidelijk dat een windmolenpark bij Urk, dat gedeeltelijk op land en gedeeltelijk in het water ligt, er definitief komt. In totaal heeft Nederland, volgens de laatste meting van eind 2009, 1.873 windturbines (moderne windmolens) op land. Hier staan alle windmolenparken van Nederland op de kaart.

Vanaf aanstaande vrijdag ligt de startnotitie van de onderzoeksopzet naar het park in Drenthe ter inzage.

    • Peter Zantingh