Kredietbeoordelaar: afwaardering is gelijk aan bankroet Griekenland

Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt dat vrijwillige afwaardering van Grieks schuldpapier door private partijen zoals banken beschouwd zal worden als een bankroet van Griekenland.

Fitch, een van de grote drie beoordelaars van kredietwaardigheid naast Standard & Poors en Moody’s, zendt daarmee een signaal uit richting de ministers van Financiën van de eurozone die op 3 juli weer bijeenkomen om te praten over de aanpak van de schuldencrisis in Griekenland.

De EU is verdeeld over de kwestie in hoeverre private partijen een bijdrage kunnen leveren in het bestrijden van financiële problemen van Griekenland die de stabiliteit van de euro in gevaar brengen. Duitsland en Nederland zijn voor een bijdrage van banken, hoewel Angela Merkel in een persconferentie met de Franse president Nicolas Sarkozy afgelopen vrijdag bezwoer dat er van dwang nooit sprake zal zijn.

“De kern van het probleem is dat Griekenland nieuw geld nodig heeft,” zo zei Andrew Colquhoun, hoofd van Fitch voor de regio Asia-Pacific, tijdens een conferentie in Singapore waar persbureau AP verslag deed. “Fitch zal de vrijwillige afwaardering van schuldpapier beschouwen als een bankroet, en dat zal leiden tot een navenante kredietwaardering voor Griekenland.”

Obligaties van de Verenigde Staten lopen eveneens risico om een lagere waardering. Het segment van hoogst gewaardeerde obligaties zou te lijden kunnen krijgen als er geen akkoord komt over het zogeheten schuldenplafond. Wel zei Colquhoun dat hij het zeer waarschijnlijk acht dat het schuldenplafond op tijd wordt verhoogd en de VS gewoon aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen.

    • Bart Hinke