Kortkolom binnenland

Grote steden halen norm schone lucht niet

Rotterdam. Het kabinet en de vier grote steden moeten extra maatregelen nemen om in 2015 te voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit. Uit onderzoek van de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijkt vandaag dat de maatregelen tot nog toe onvoldoende zijn om binnen de norm voor stikstofdioxide (NO2) te blijven. Rotterdam geldt als de grootste vervuiler. De stad zou volgens de eigen rekenkamer „effectieve maatregelen” moeten nemen, en net als Den Haag en Utrecht bepaalde wegvakken moeten afsluiten voor verkeer. (NRC)

Linkse partijen tegen opheffen strippenkaart

Den Haag. PvdA en GroenLinks gaan niet akkoord met afschaffing van de strippenkaart in zeven provincies, volgende maand. Morgen debatteert de Kamer over de ov-chipkaart. De twee partijen willen dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) eerst toezegt dat ouderen en kinderen met korting kunnen reizen op een anonieme kaart, dat er één klachtenloket komt en een oplossing voor het dubbele opstaptarief bij overstappen. (NRC)

Kamer wil namen lobbyisten openbaren

Den Haag. De Tweede Kamer overweegt de namen van 61 lobbyisten openbaar te maken. Zij hebben permanent toegang tot het Kamergebouw. Een groter, maar onbekend aantal komt regelmatig langs om te lobbyen. Het presidium van het parlement bekijkt of de toegang van de 61 gerechtvaardigd is en of hun identiteit onthuld wordt. Het Europees Parlement heeft een register, maar registratie is niet verplicht. (NRC)

Petitie Turken tegen verbod ritueel slachten

Den Haag. Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) heeft 40.000 handtekeningen verzameld tegen het verbod op onverdoofd ritueel slachten. Die zouden vanmiddag worden aangeboden aan de Tweede Kamer, die morgen over het verbod discussieert. IOT-voorzitter Aydin Akkaya wil dat de Kamer alternatieven overweegt als een keurmerk: „Dan kunnen mensen zelf besluiten of ze onverdoofd of verdoofd geslacht vlees eten.” Ook dierenbelangenorganisatie WSPA zou de Kamer vandaag „een kleine 40.000 handtekeningen” aanbieden, voor het slachtverbod. (NRC)

Toch noodsignaal ambulance op radio

Den Haag. Waarschuwen via de autoradio voor een ambulance met sirenes wordt toch mogelijk. Het systeem, Flister, zal echter alleen worden gebruikt op de publieke radiostations. Dat schrijft minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) in een brief aan de Kamer. De commerciële omroepen dreigen volgens haar schade te verhalen als hun uitzendingen worden onderbroken. (Novum)