IQ-test kind na misdrijf

Zwakbegaafden belanden onevenredig vaak in criminaliteit en in jeugdgevangenissen.

Leerlingen op scholen onder mavo-niveau die in aanraking komen met de politie of jeugdzorg, moeten voortaan standaard een IQ-test doen. Daarmee is vast te stellen of ze zwakbegaafd of ‘licht’ verstandelijk beperkt zijn. Nu worden zulke kinderen – met een IQ tussen 50 en 85 – vaak niet herkend, terwijl ze later onevenredig vaak in de criminaliteit terechtkomen.

De standaard IQ-test is een advies van de Raad van de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, dat vandaag aan het kabinet wordt gedaan. In de raad zitten deskundigen in penitentiair recht, jeugd- en familierecht en gedragswetenschappen, leden van de rechterlijke macht en advocatuur en medici.

Dit advies staat haaks op het voornemen van het kabinet om kinderen met een IQ van 70 tot 85 (‘zwakbegaafd’) uit te sluiten van hulp via de algemene wet bijzondere ziektekosten – de raad stelt zelfs dat het onderscheid dat de overheid sinds de jaren zeventig maakt tussen ‘zwakbegaafd’ (IQ 70-85) en ‘licht verstandelijk beperkt’ (IQ 50-70) eigenlijk kunstmatig is. (NRC)