Een halfvol glas

Aan een tafeltje in het theatercafé blikken wij vooruit op de komende voorstelling. Dan landt er een vlieg in het glas wijn van mijn man. Van het tafeltje naast ons pak ik een schone vork waarmee we de vlieg uit zijn penibele situatie bevrijden. Zodra de ober in de buurt is, meld ik hem het voorval. Het glas is slechts halfleeg.

De ober kijkt even peinzend voor zich uit, laat een korte grinnik horen en verdwijnt met een begrijpende vingerwijzing richting keuken. Een minuut later keert hij met triomfantelijke blik terug en legt een schone vork op het tafeltje naast ons.

Karen van Dellen