Van Dongen wordt Rijksbouwmeester

Frits van Dongen is benoemd tot Rijksbouwmeester. Hij begint aan zijn nieuwe functie op 1 augustus. Hij volgt Liesbeth van der Pol op, die drie jaar Rijksbouwmeester was.

Frits van Dongen (1946) is de ontwerper van een omvangrijk en veelomvattend oeuvre dat grotendeels bestaat uit kloeke gebouwen. In 2006 kreeg hij er de BNA-kubus voor, de oeuvreprijs van de Bond van Nederlandse Architecten.

Een bekend woongebouw van Van Dongen is The Whale in Amsterdam, een groot appartementencomplex met spitse en scheve vormen dat geheel met zink is bekleed. Ook de Heineken Music Hall en de megabioscoop, beide aan de ArenA boulevard in Amsterdam, zijn robuuste, met metalen platen beklede gebouwen.

Maar Van Dongen is ook goed in staat om oud en nieuw met elkaar te verenigen. Dit liet hij zien in de verbouwing en uitbreiding van het Haarlemse Concertgebouw tot de Philharmonie waar hij de oorspronkelijke grote zaal authentiek restaureerde en de kleine zaal verving door een zaal met nieuwerwetse, gekromde vormen.

Architectuur is een late roeping voor Van Dongen. Na onder meer een carrière als basketballer studeerde hij in 1980 af aan de TU in Delft. Zijn eigen bureau begon hij in 1985, drie jaar later richtte hij, samen met onder anderen Carel Weeber en Pi de Bruijn, de Architekten Cie op. Hieraan is hij nog altijd verbonden.

Het Rijksbouwmeesterschap werd in 1806 ingesteld. Lange tijd was de Rijksbouwmeester de ontwerper van overheidsgebouwen, maar sinds een jaar of dertig, toen de rijksoverheid ophield haar eigen gebouwen te bouwen, is hij adviseur. Hij is betrokken bij de selectie van architecten voor het ontwerpen van nieuwe overheidsgebouwen.

Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte vallen de Rijksbouwmeester en zijn atelier niet meer onder het (opgeheven) ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, maar onder Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.