UNHCR: geen reden vrees in rijke landen

Zo’n 80 procent van de 15,4 miljoen vluchtelingen in de wereld bevindt zich in ontwikkelingslanden. „Dat ontkracht de vrees van geïndustrialiseerde landen voor vloedgolven van vluchtelingen”, zegt António Guterres, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties: „In werkelijkheid zijn het de arme landen die de last moeten dragen.”

In totaal zijn 43,7 miljoen mensen ontheemd. Dat is het hoogste cijfer in vijftien jaar. Het gaat hierbij om vluchtelingen, asielzoekers, ontheemden in eigen land, terugkerende vluchtelingen en statenlozen. Van de 15,4 miljoen vluchtelingen is bijna eenderde Palestijns en eenvijfde Afghaans.

Deze cijfers verschenen vandaag in een rapport van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie ter gelegenheid van de Wereld Vluchtelingendag. Het rapport signaleert dat de meeste vluchtelingen naar buurlanden trekken en daar soms decennialang blijven. Pakistan, Iran en Syrië herbergen het grootste aantal vluchtelingen. De UNHCR roept de rijke landen op om ontwikkelingslanden te steunen bij de opvang van de ontheemden en vredesinitiatieven te steunen, die vluchtelingen hoop op terugkeer geven.

De recente vluchtelingenstromen naar aanleiding van de onrust in het Midden-Oosten zijn nog niet in het rapport opgenomen. Europese landen zijn bang dat de aanhoudende onrust in Libië en Syrië een vluchtelingenstroom naar Europa op gang zal brengen. (AP)