Schrijvers in de bres voor bladen

42 schrijvers ondertekenden een brief waarin ze ageren tegen het stopzetten van subsidie aan bladen.

‘Kennelijk louter op basis van slecht geïnformeerde mediapublicaties noemt zowel de Raad voor Cultuur als de staatssecretaris als enig argument voor stopzetting van de subsidie een vermeend „gering publieksbereik”. In het licht van het huidige literaire landschap slaat dit argument de plank geheel mis’, staat er in een brief aan de leden van de Tweede Kamer van 42 schrijvers, onder wie Jeroen Brouwers, Adriaan van Dis en Arnon Grunberg. Het geringe publieksbereik is nu alleen gebaseerd op abonnees en losse verkoop, maar het aantal lezers van de digitale versie via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) telt niet mee. ‘De DBNL krijgt jaarlijks vele tienduizenden hits op de pagina’s van deze tijdschriften, die algemeen worden beschouwd als een schatkamer aan literair en literair-historisch materiaal.’ Ook wijzen de auteurs erop dat alleen literaire tijdschriften een podium bieden voor literaire essays en poëzie. ‘Wij roepen derhalve het parlement op de tijdschriften te blijven steunen die zo’n stimulerende en verbindende rol spelen in de literaire wereld, en de sector op een integere en professionele manier te betrekken bij de door de politiek gewenste ontwikkeling van haar subsidiebeleid in de letteren’. (NRC)