Rotterdamse mbo’ers verliezen stufi bij langdurig verzuim

Meerderjarige mbo- scholieren in Rotterdam verliezen hun studiefinanciering bij langdurig verzuim. Het ministerie van Onderwijs en de gemeente Rotterdam hopen met de proefmaatregel het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. De ‘verzuimaanpak’ is na de zomer van kracht.

Wethouder Hugo de Jonge (jeugd en onderwijs, CDA) kondigde de maatregel vanmorgen aan. Rotterdam kent de grootste schooluitval van Nederland; jaarlijks verlaten ongeveer 2.500 jongeren (5,7 procent) hun opleiding zonder diploma. Driekwart van hen is ouder dan achttien jaar, blijkt uit onderzoek. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) wil het aantal vroegtijdige schoolverlaters in deze kabinetsperiode terugbrengen van bijna 40.000 naar 25.000 per jaar. “Verzuim is een voorbode van schooluitval, en dat moeten we met alle middelen tegengaan”, zegt De Jonge.

In Rotterdam doen vijf onderwijsinstellingen mee aan de proef, waaronder de twee grote regionale opleidingen centra, Albeda en Zadkine. De schoolbesturen gaan ouders en leerlingen al na één dag afwezigheid attenderen op de gevolgen van schoolverzuim. Wie langer dan zestien uur spijbelt, krijgt een officiële waarschuwing. De Jonge: “Een gele kaart en als dat niet helpt, wordt de studiefinanciering omgezet in een lening.” Stopzetting volgt na een absentie van acht weken.

Uitwonende mbo’ers ontvangen een maandelijkse overheidsbijdrage van circa 250 euro. Thuiswonende studenten krijgen 75 euro. In incidentele gevallen wordt de studiefinanciering al stopgezet. De Jonge: “Maar nu kan er geen misverstand over bestaan. Je gaat naar school of je werkt. Een tussenweg is er niet, want een uitkering krijg je tegenwoordig bijna niet meer.”

Om jongeren vast te houden op school breidt Rotterdam ook het aantal wijkscholen uit, van twee naar zeven. De stad introduceerde deze vorm van laagdrempelige ‘zorg, onderwijs en werk onder één dak’ drie jaar geleden, als eerste in Nederland en op initiatief van oud-minister Pieter Winsemius (VVD). Rotterdam gaat zich daarnaast intensiever bemoeien met de loopbaan- en beroepskeuze van leerlingen, in samenwerking met het bedrijfsleven. De Jonge: “De vrije schoolkeuze blijft overeind, maar we gaan er dichter bovenop zitten, want niet iedereen kan paardenverzorger worden.”