PvdA-leden vóór rituele slachting

Fractie is juist voor verbod op onverdoofd slachten.

. De PvdA-fractie en de PvdA-ledenraad zijn ernstig verdeeld over het onverdoofd ritueel slachten. De ledenraad riep gisteren PvdA-Kamerleden op een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat deze slachtwijze wil verbieden, te verwerpen. De fractie had eerder aangegeven vóór het wetsvoorstel te willen stemmen. De PvdA-fractie moet de uitspraak van de ledenraad als een „zwaarwegende advies” behandelen, zo staat er in de reglementen van de partij. De ledenraad is het oneens met de fractie, die bij de besluitvorming over de rituele slacht het dierenwelzijn boven de vrijheid van religie verkoos. Volgens PvdA-Kamerlid Martijn van Dam staat vast dat dieren die niet voor de slacht worden verdoofd, meer lijden dan verdoofde dieren. De fractie vindt daarom een beperking van de vrijheid van religie op zijn plaats.

In soms emotionele betogen verwierpen aanwezigen bij de ledenraad die redenering. Zij vonden het in grote meerderheid onbegrijpelijk dat de partij zo laconiek met het grondrecht van de godsdienstvrijheid was omgesprongen. De aangenomen motie noemt het wetsvoorstel „disproportioneel”, omdat het een grondrecht aantast, ritueel geslacht vlees gewoon uit het buitenland kan worden gehaald en er geen ruimte is voor het bespreken van alternatieve slachtmethodes. Ook is volgens de motie het onderzoek over het lijden van dieren bij de rituele slacht „onduidelijk”. (NRC)