Politici in opleiding En aan de VU word je CDA'er

Links studeert het vaakst in Amsterdam, rechts in Leiden en christenen in Utrecht.

De studies van 1.440 parlementariërs en bewindslieden onderzocht.

Aankomende studenten oriënteren zich op hun studiekeuze bij het standje politicologie van de 'Check je keuze'-bijeenkomst van de UvA. Nederland Amsterdam 14-06-2011 Aan de UVA orienteren nieuwe studenten zich op hun studiekeuze tijdens de bijeenkomst 'check je keuze'. Voor coververhaal NRC Next over politieke toekomst van studenten in verschillende steden.
Aankomende studenten oriënteren zich op hun studiekeuze bij het standje politicologie van de 'Check je keuze'-bijeenkomst van de UvA. Nederland Amsterdam 14-06-2011 Aan de UVA orienteren nieuwe studenten zich op hun studiekeuze tijdens de bijeenkomst 'check je keuze'. Voor coververhaal NRC Next over politieke toekomst van studenten in verschillende steden. Burg, Jan-Dirk van der

Op zoek naar een ingang bij de PvdA? Schrijf je dan nu in voor de master politicologie aan de UvA. Studeer je rechten in Leiden? Dan maak je voor een politieke toekomst statistisch gezien de beste kansen bij D66 en VVD (word in het laatste geval lid van het corps Minerva). Had je bij het CDA willen belanden, dan deed je diezelfde studie beter aan de VU of in Utrecht.

Zo spreken de cijfers, na een statistisch onderzoek naar de instituten waar 1.440 Nederlandse politici studeerden die tussen 1970 en 2010 actief waren in de landelijke politiek.

Natuurlijk kun je ook met een studie theologie bij de PvdA belanden (Aad Kosto). Of met experimentele natuurkunde bij de VVD (Pieter Winsemius). Dat bijna de helft van alle getelde politici rechten, economie of politicologie of een aanverwante studie deden, zegt op zichzelf niet veel: van alle voltijdstudenten die vorig jaar aan een universiteit afstudeerden, deed namelijk eenderde een sociale studie zoals rechten of economie. Dat het aantal politicologen is oververtegenwoordigd, verbaast niet.

Maar: is het toeval of niet dat de premier en de twee vicepremiers van het kabinet-Balkenende IV aan de VU hebben gestudeerd, terwijl vijf ministers uit de huidige regering zijn opgeleid in Leiden en vier van hen lid zijn geweest van het corps Minerva?

Duidelijk is dat sommige faculteiten wel degelijk kweekvijvers zijn voor toekomstige politici van een bepaald gezindte. Op deze en de volgende pagina een overzicht, met daarbij commentaar van studenten die de opleiding nu volgen.