Partijraad PvdA fel op eigen fractie

De PvdA is ernstig verdeeld over het onverdoofd ritueel slachten. De ledenraad van de partij riep gisteren de Kamerfractie op een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat deze slachtwijze wil verbieden, te verwerpen. De fractie heeft eerder gezegd vóór het voorstel te willen stemmen.

De PvdA-fractie moet de uitspraak van de ledenraad als een „zwaarwegend advies” behandelen, zo staat in de partijreglementen. De ledenraad is het oneens met de fractie, die bij de besluitvorming over de rituele slacht het dierenwelzijn boven de vrijheid van religie verkoos. Volgens PvdA-Kamerlid Martijn van Dam staat vast dat dieren die niet voor de slacht worden verdoofd, meer lijden dan verdoofde dieren. De fractie vindt daarom een beperking van de vrijheid van religie op zijn plaats.

In soms emotionele betogen verwierpen aanwezigen op de ledenraad die redenering. Zij vonden het in grote meerderheid onbegrijpelijk dat de partij zo laconiek met het grondrecht van de godsdienstvrijheid was omgesprongen. De aangenomen motie noemt het wetsvoorstel „disproportioneel”, omdat het een grondrecht aantast, ritueel geslacht vlees gewoon uit het buitenland kan worden gehaald en er geen ruimte is voor het bespreken van alternatieve slachtmethodes.

Ook bij VVD en D66, waar de fracties ook voor verbod op onverdoofd slachten zijn, is er kritiek van eigen leden. Het debat over het wetsvoorstel is woensdag, de stemming wordt volgende week dinsdag verwacht.

Verbod op rituele slacht verdeelt leden en fractie: pagina 6